• image
  • image
  • image
  • image
  • image

picone

 

ייעוץ גישור ובוררות

המשרד מציע שירותים של יעוץ משפטי הליכי גישור בסכסוכים ו/או הכרעת מחלוקות באמצעות שירותי בוררות, שינתנו ע"י עורכי הדין הבכירים במשרד.

עו"ד אריה הרמלין מכהן "כמשקם" להסדרת חובות המושבים והקיבוצים.

עו"ד יוסף עוז כהן בתפקידים שיפוטיים בטריבונלים שיפוטיים. בשל נסיונם בתפקידים הנ"ל, יש להם את הכלים המתאימים לשמש כבוררים הליכי בוררות מקובלים היום בעולם העסקים והסכסוכים המסחריים בשל הצורך לקבל הכרעות מהירות מקצועיות וזולות.